Nahrávám

Nahrávám...

Asfaltová izolace

Bitard V60 S 35, role 1x10m 

Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě.
Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny. Ve skladbě střešního pláště je možné dále pás využít jako parozábranu.
Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad.


Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

 

VLASTNOSTI PÁSU

Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.

Nosná vložka: Nosná vložka ze skelné rohože o plošné hmotnosti 60+/-5 g/ m2 .

Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy

Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná fólie.

 

900,-Kč

Asfaltová izolace

Bitard V60 S 35, role 1x10m 

Ve spodních stavbách proti vlhkosti a vodě. Pás se navrhuje proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstvě.
Na plochých střechách se pás používá pro podkladní vrstvy a mezivrstvy. U vícevrstvých systémů se doporučuje pás kombinovat s pásem s nosnou vložkou z netkaného rouna ze syntetických vláken nebo skelné tkaniny. Ve skladbě střešního pláště je možné dále pás využít jako parozábranu.
Pásy se zpracovávají lepením nebo natavováním na vhodný podklad.


Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) 100 mm (min. 80 mm).

 

VLASTNOSTI PÁSU

Úprava horního povrchu pásu: Jemnozrnný minerální posyp.

Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy.

Nosná vložka: Nosná vložka ze skelné rohože o plošné hmotnosti 60+/-5 g/ m2 .

Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou: Směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy

Úprava dolního povrchu pásu: Lehce tavitelná fólie.

 

Nedávno prohlížené